VietAir Cargo thông báo bảng giá mới sẽ áp dụng từ Tháng 7 Ngày 20 ,2020

1. GIẢM GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN
Nội dung thay đổi chi tiết

2. CẬP NHẬT TỶ GIÁ
Tỷ giá USD sẽ được cập nhật vào thứ 2 mỗi tuần

_dmca_premi_badge_4 VietAir Cargo thông báo bảng giá mới gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam sẽ áp dụng từ ngày July 20 2020