Vui lòng nhập rõ số kiện hàng và cân nặng kèm kích thước của mỗi kiện hàng (lbs-inch hoặc kg/cm)
Lưu ý: Hạn chế vận chuyển những thùng quá nhỏ hoặc nhẹ, hoặc có cạnh dài hơn 22". Nên gộp những thùng nhỏ đóng thành những thùng size medium 18x18x16 inch với cân nặng từ 40-60lb để có cước vận chuyển nội địa rẻ nhất. (Vd: Một thùng 20lb sẽ có cuớc phí vận chuyển nội địa rẻ hơn hai thùng 10lb. Một thùng 60lb sẽ có cuớc phí chỉ bằng một nữa so với 3 thùng 20lb)