Vui lòng nhập rõ số kiện hàng và cân nặng kèm kích thước của mỗi kiện hàng (lbs-inch hoặc kg/cm)
- Hạn chế vận chuyển những thùng có cạnh dài hơn 22".
- Nên gộp những thùng nhỏ đóng thành những thùng size medium 18x18x16 inch với cân nặng từ 20-40lbs để có cước vận chuyển nội địa hợp lí nhất. (Vd: Một thùng 20lb sẽ có cuớc phí vận chuyển nội địa rẻ hơn hai thùng 10lb.
- Đối với thùng hàng trên 40lbs vui lòng đóng gói cẩn thận để tránh hư hại hàng hoá bên trong.