Hướng dẫn gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam
Video hướng dẫn đăng kí gửi hàng từ bất cứ thành phố & bang nào ở Mỹ về tận nhà tại Việt Nam.
Hướng dẫn đăng kí chuyển hàng tự order
Video hướng dẫn thủ tục các bước để đăng kí gửi hàng tự order online ( mượn địa chỉ Mỹ)
Hướng dẫn tạo tài khoản tại VietAir Cargo
Video hướng dẫn chi tiết các bước đăng kí tài khoản để sử dụng các dịch vụ của VietAir Cargo.
{"gallery_enable":"true","popup_fix":"true"}