Kính chào quý khách hàng,

VietAir Cargo xin thông báo đến quý khách về việc chuyển đổi địa chỉ kho VAC US từ
địa chỉ kho US cũ:
2268 Senter Road, Unit 166, San Jose, CA, 95112

Địa chỉ kho US mới:
1310 Tully Road, Unit 118, San Jose, CA, 95122.

Quý khách hàng hiện đang xử dụng dịch vụ tự order hàng hóa về kho US của VietAir Cargo xin lưu ý
từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 VietAir Cargo sẽ đổi địa chỉ nhận hàng về địa chỉ mới: 1310 Tully Road, Unit 118, San Jose, CA, 95122.
Nếu quý khách đã order hàng về địa chỉ cũ xin yên tâm, quý khách vui lòng thông báo cho VietAir Cargo mã tracking hàng hóa quý khách đã order để được hỗ trợ
theo đường link bên dưới

Quản lý vận đơn