VietAir Cargo dịch vụ ship hàng Mỹ hỗ trợ thêm Fedex, UPS, USPS

VietAir Cargo hỗ trợ thêm USPS và UPS

VietAir Cargo sẽ hỗ trợ USPS và UPS song song FedEx nhằm giúp khách hàng  thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hàng hóa đến kho của VietAir Cargo tại California. Việc gửi hàng về Việt Nam nay càng đơn giản hơn bao giờ hết. VietAir Cargo sẽ thông báo khi hệ thống mới được cập nhật cho khách hàng.

Đánh giá bài viết

Phản hồi

Phản hồi

Comments for this post are closed.