VietAir Cargo sẽ hỗ trợ USPS và UPS song song với FedEx để giúp khách hàng vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn tới kho hàng của VietAir Cargo tại California. Vận chuyển đến Việt Nam bây giờ đơn giản hơn bao giờ hết. VietAir Cargo sẽ thông báo khi hệ thống mới được cập nhật cho khách hàng