VietAir Cargo xin thông báo bảng giá dịch vụ đã được cập nhật mới nhất vào ngày 26/10/2016. Chi tiết về bảng giá vui lòng xem tại:

Bảng Giá Mua Hàng Mỹ

Bảng Giá Gửi Hàng Từ Mỹ về Việt Nam