Kính chào quý khách,

Do nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao, VietAir Cargo thay đổi trung tâm xử lý chính cho các hàng hóa quý khách tự order online của dịch vụ “Tự Order Hàng Hóa Online Về VietNam” từ July 26 2018. VietAir Cargo xin thông báo đổi địa chỉ nhận hàng hóa order online của quý khách như sau:

Địa chỉ cũ:
VietAir Cargo [Mã Khách Hàng]
1208 Story Rd
San Jose, CA 95122

Địa chỉ mới:
VietAir Cargo [Mã Khách Hàng]
2268 Senter Rd #166
San Jose, CA 95112

Thay đổi trên có hiệu lực từ July 26 2018. Các hàng hóa quý khách đã đăng kí order từ trước ngày thông báo này vẫn sẽ được xử lý. Riêng nếu quý khách order hàng hóa về địa chỉ cũ sau ngày thông báo; các hàng hóa này sẽ được xử lý chậm hơn bình thường ( có thể kéo dài đến 1-2 tuần).
Quý khách vui lòng lưu ý và sử dụng địa chỉ kho hàng mới đã được thông báo bên trên cho các order hàng hóa trong thời gian tới.

VietAir Cargo xin chân thành xin lỗi về sự bất tiện này.