VietAir Cargo xin thông báo ngưng chương trình “Ưu Đãi Thành Viên” từ ngày Aug 01 2017. Với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ “Tự Order Hàng Hoá Online Về Việt Nam“, Bảng Giá Dịch Vụ mới sẽ đem đến nhiều ưu đãi hơn và phù hợp hơn cho mọi khách hàng, dù quý khách order & vận chuyển nhiều hay ít.

*Các yêu cầu nhận khấu trừ hợp lệ của các tháng trước đó vẫn sẽ được xử lý cho quý khách.