Chương Trình “Ưu Đãi Thành Viên” Đã Ngưng Hỗ Trợ Từ Ngày Aug 01 2017

Ưu đãi thành viên

Cập nhật ngày: Feb 08 2017

VietAir Cargo có chính sách ưu đãi giành cho các đại lý và cá nhân vận chuyển hàng hoá số lượng lớn. Nếu lượng hàng quý khách gửi trong tháng đạt mức đề ra như bên dưới thì sẽ được chiết khấu lại số tiền ưu đãi đó vào tháng sau. Cụ thể như sau:

⇢ Vận chuyển hàng hoá trên 25 kg trong tháng: chiết khấu 5% tiền phí vận chuyển VietAir Cargo

⇢ Vận chuyển hàng hoá trên 50 kg trong tháng: chiết khấu 10% tiền phí vận chuyển VietAir Cargo

⇢ Vận chuyển hàng hoá trên 75 kg trong tháng: chiết khấu 15% tiền phí vận chuyển VietAir Cargo

⇢ Vận chuyển hàng hoá trên 100 kg trong tháng: chiết khấu 20% tiền phí vận chuyển VietAir Cargo.

Lưu ý: Tiền chiết khấu vận chuyển VietAir Cargo trong tháng sẽ không được tính trong tháng đó và được tính vào đơn hàng của tháng sau.

Ví dụ: Quý khách hàng vận chuyển 8 đơn hàng trong tháng 9 có tổng trọng lượng là 50kg, với chi phí vận chuyển VietAir Cargo là $350, thì sẽ nhận được $35 (10%) chiết khấu vào đầu tháng 10.Phí vận chuyển VietAir Cargo trong một đơn hàng tháng 10 của quý khách sẽ được giảm $35 và số kg vẫn được cộng dồn.

Nếu quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hoá số lượng lớn, có thể xem thông tin tại đây để nhận mức giá ưu đãi hoặc đăng kí làm đại lý.


  • Chính sách ưu đãi này áp dụng với dịch vụ Mua Hộ Hàng Mỹ.
  • Chính sách ưu đãi này không được áp dụng nếu quý khách đã được ưu đãi mức giá đại lý, giá sỉ, hoặc các ưu đãi khác.
  • VietAir Cargo chỉ hỗ trợ chiết khấu ưu đãi dựa trên tiền vận chuyển của VietAir Cargo. Các khoản tiền khác của đơn hàng (tiền hàng hoá, tiền phụ thu nhập khẩu HQVN, phí mua hộ) sẽ không được chiết khấu lại.
  • Chiết khấu này sẽ được thêm vào tài khoản của quý khách, và có thể sử dụng để thanh toán vào chi phí vận chuyển VietAir Cargo cho các đơn hàng sau.
  • Chiết khấu này không được dùng để thanh toán vào tiền hàng hoá, tiền phụ thu nhập khẩu HQVN, phí mua hộ, và không thể rút ra khỏi tài khoản của quý khách.
  • Nếu quý khách hàng vận chuyển hàng hoá có giá trị cao hơn 15% tổng giá trị hàng, hoặc các đơn hàng mà phần lớn nằm trong diện phải tốn phí phụ thu nhập khẩu (gửi nhiều mỹ phẩm, giày dép, thiết bị điện tử, đồng hồ), xin liên lạc trực tiếp VietAir Cargo để được hỗ trực mức giá ưu đãi chính xác hơn.

9bb2cc3c-9fc1-424b-9297-0bf1fb4d1ff7 Ưu đãi thành viên