VietAir Cargo xin thông báo mở văn phòng giao dịch mới tại San Jose, CA:

Từ Aug 12 2017, các khách hàng lân cận có thể sử dụng các dịch vụ của VietAir Cargo tại văn phòng mới với địa chỉ:

2266 Senter Rd #146
San Jose, CA 95112
U.S.

Văn phòng mới sẽ hỗ trợ thuận tiện hơn cho các khách hàng local chung quanh với nhiều parking rộng rãi hơn, và vẫn hỗ trợ mọi dịch vụ cho quý khách.

Ngoài ra, VietAir Cargo xin thông báo lịch vận chuyển hàng hoá gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam:

Từ Aug 01 2017 đến Aug 31 2017: Mon Wed Thu Fri
Từ Sep 01 2017 trở đi: Mon Tue Wed Thu Fri

IMG_9062-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_9050-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_8953-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_1582-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_1464-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_1289-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_0745-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo

IMG_0261-1024x768 Mở văn phòng giao dịch mới & thông báo lịch bay VietAir Cargo