VietAir Cargo đã cập nhật bảng giá cho dịch vụ Mua Hàng Mỹ & Gửi Hàng Mỹ về Việt Nam ngày 28/11/2016. Quý khách vui lòng xem chi tiết bảng giá mới nhất tại địa chỉ sau:

Bảng Giá Mua Hàng Mỹ

Bảng Giá Gửi Hàng từ Mỹ về Việt Nam