VietAir Cargo đã cập nhật bảng giá mua hàng Hoa Kỳ mua và trả về Việt Nam vào ngày 13/02/2017. Vui lòng xem chi tiết giá mới nhất tại địa chỉ sau:

Bảng Giá Mua Hàng Mỹ

Bảng Giá Gửi Hàng từ Mỹ về Việt Nam