Nếu quý khách cảm thấy bất tiện khi nhận tin nhắn và email của VietAir Cargo, quý khách có thể nhập tin nhắn & số điện thoại tại đây để từ chối nhận tin nhắn & email. VietAir Cargo chân thành xin lỗi nếu tin nhắn & email từ hệ thống gửi đi đã làm phiền quý khách hàng. VietAir Cargo lưu trữ thông tin email & số điện thoại khách hàng để hỗ trợ giới thiệu dịch vụ bao gồm những thông báo gửi đi từ hệ thống cũng như các thông tin giới thiệu về các hoạt động, tin tức, và chương trình ưu đãi. Lưu trữ thông tin được sử dụng từ :
-Các khách hàng đã đăng kí sử dụng dịch vụ tại vietaircargo.com
-Các khách hàng đã liên lạc với VietAir Cargo qua email hoặc điện thoại (bao gồm cả các cuộc gọi nhỡ)
-Các nguồn cung cấp danh sách khách hàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ có phí và không phí

Bạn có thể nhập địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại vào danh sách chặn để từ chối nhận các thông báo, tin tức dịch vụ, ưu đãi từ VietAir Cargo.

Chặn địa chỉ e-mail

Chặn số điện thoại