Số lượng Tên sản phẩm Link sản phẩm Giá hàng Thông tin/Lưu ý

Lưu Ý: VietAir Cargo không vận chuyển tất cả những mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào VietNam. Quý khách vui lòng đọc kĩ Quy Định Xuất Nhập Khẩu và các Chính Sách Vận Chuyển & Điều Khoản Sử Dụng của VietAir Cargo