Số lượng Product name Product link Item cost Information
Lưu Ý: VietAir Cargo không vận chuyển tất cả những mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào VietNam. Quý khách vui lòng đọc kĩ Quy Định Xuất Nhập Khẩu và các Chính Sách Vận Chuyển & Điều Khoản Sử Dụng của VietAir Cargo. Nếu quý khách tự huỷ đơn hàng sau khi chúng tôi đã tiến hành order hàng hoá thì quý khách sẽ mất 10% giá trị đơn hàng đó.